لینک خبر: https://www.iribnews.ir/00EscE یک خشم سرگردان Pierre Riviere طاها حامد مجموعه « پیر ریویر » را یک سال پس از خواندن کتابی درباره ی زندگی این شخصیت به قلم میشل فوکو آغاز کرد. داستان درباره ی « پیر » پسری بیست ساله در سال 1835 میلادی است که در دهکده محل سکونتش در فرانسه طی اقدامی خوشنت بار مادر آبتسن ، برادر خردسال و خواهر نوجوان خود را با داس به طرز هولناکی به قتل رسید. یک ماه پس از دستگیری ، در اعترافات دادگاه خاطرات و دلایل خود را از ارتکاب این عمل توضیح داده است. این داستان بازتاب (بیشتر…)
Riviere Pierre – یک خشم سرگردان طه حامد مجموعه “پیر ریویر” را یکسال پس‌از خواندن کتابی درباره‌ی زندگی این شخصیت به‌قلم میشل فوکو آغاز کرد. داستان درباره‌ی پیر ریویر بیست ساله در سال 1835 میلادی است که در دهکده محل سکونتش در فرانسه طی اقدامی خشونت‌بار مادر آبستن، برادر خردسال و خواهر نوجوان خود را با داس به‌طرز هولناکی به‌قتل رساند. یک‌ماه پس‌از دستگیری، در اعترافات دادگاه خاطرات و دلیل خود را از ارتکاب این عمل توضیح داده‌ است. این داستان بازتاب تأثیر متقابل والدین و اجتماع بر فرزندان است که در نهایت، موجب بیماری‌های روانی و اختلال تشخیص در (بیشتر…)
نمایشگاه پییر ریویر در گالری ثالث تا تاریخ ١ شهریور ادامه دارد  (بیشتر…)
https://www.tiwall.com/p/gallery.boose.dozdaneh کماکان مسیله هنر و ناهنر مرزهای لغزانی را ایجاد میکند. آثار تاها حامد سواد تازه ای است بر بیانی تازه. اینکه نقاشی چیست، در مسیر تعریف می‌گردد. و ایستگاه‌های ثابت تاریخ هنری و سبک شناسی تنها می تواند برای تببین گذشته و درگیر کردن هنرمندان بکار آید. این نام های تاریخی منظره پشت سر ماست . که امروزه به سختی میتوان گفت چراغ راه آینده است، بخصوص در دنیای هنر. تاها حامد اینچنین جوان و پر کار، خود دلیل سرعت بالای تحول جهان تصویر زده ماست. جهانی که در حال عبور از توهم واقعیت فرم گرایانه و یا فرم (بیشتر…)