افراد دسترسی به” واقعیت ” ندارند مگر از طریق بیان ، همان طور که ذهن آن ها هیچ شناختی از جهان ندارد جز از طریق حواس هایدگر١ -امر مبرا اینکه اثر هنری ازچه تفسیری پیروی میکند بحث گسترده ایست، اما اینکه کارکرد نشانه های تصویری و فرمیک بتواند مضمون جدیدی را به وجود اورد، امریست که در فضای هنر امروز ایران نگاهی دوباره باید داشت؛ در اثار هنرمند جوان و پرکار تاها حامد این امر مبراست ، او به دنبال راه حل های سریع و تکرار کلیشه های پیشین نمی گردد و در نتیجه در کارهای او با الگو هایی (بیشتر…)
٣ساعت اجرای نقاشی و موزیک در گالری صا جمعه ٣٠ اردیبهشت فیلم بردار: کیوان ضرابی نوازندگان: مرتضی ایرانی، محمدرضا رشیدی ،علیرضا و مهدی روزبه عکاسان: سلماز افتخارزاده، مانی رشاد، اشکان رشاد 3 hour live painting performence in saa art gallery,tehran, خapril 19th Camera: keyvan zarrabi Musicians: morteza irani, mohamdreza rashidi, alireza & mehdi roozbe Photographers: solmaz eftekhar zade, mani & ashkan reshad Www.sa.gallery.com Www.tahahamed.com #tahahamed #saartgallery #roobaroo #contemporaryart #livepainting http://tahahamed.com/wp-content/uploads/2019/05/IMG_3553.mp4 ع #tahahamed #saartgallery #roobaroo #contemporaryart #livepainting #tahahamed #saartgallery #roobaroo #contemporaryart #livepainting (بیشتر…)