tahahamed درس گالری: خیابان کریم خان زند، بین ایرانشهر و ماهشهر ، پلاک ١۴٨، گالری ثالث نمایشگاه در تاریخ جمعه ١٧ ابان ماه افتتاح میگردد پریان و تاریخ هنر ” اکنون، در زمانی که همه سبک ها و روش ها اشباع شده اند و نوعی بی زمانی و خلاء در هنر معاصر مستولی است و عدم وجود روشی خاص که مقبولیت عام داشته باشد ارزش گزاری را به امری سلیقه ای بدل کرده است، شاید بهترین راه برای بقا ،بازگشت به گذشته و یافتن راه های بیان جدید به وسیله ابژه های قدیمی باشد. مجموعه “پریان” با الهام از نگارگری، (بیشتر…)
(بیشتر…)