trim.BF385948-776C-436A-AD1B-  D1248C0850CD   Rage of colour ,خشم رنگ اجرای زنده نقاشی و موزیک همین جمعه در گالری صا ، ساعت ۶-٨ ،ادرس:خیابان پاسداران، بوستان هشتم ، گالری صا 2 hour live painting event, this friday , april 19th, in saa gallery Adrers :saa gallery , boostane hashtom aley , pasdaran st #tahahamed #livepainting #contemporaryart #processart #music&painting (بیشتر…)
     Watch dokhtrac video in aparat here is the link :https://www.aparat.com/v/   http://aparat.Tahahamed.com Video poster (بیشتر…)
من در کار خود به دنبال ثبت یک تجربه از جهانی محدود شده هستم که همه چیز برای یک لحظه متوقف میشود و احساسات فریز میشوند به صورتی که در یک مستطیل جای بگیرند. هر نقاشی بخشی از مسیر زندگی و لحظه ای در طول انرا باز مینماید ،و در کنار هم قرار گرفتن انها کلیت وسیع تری از واقعیت دنیای منرا را باز مینماید ، به صورتی که ارتباط شخصیت ها با هم و با عناصر اطرافشان را نشان دهد، همه ما چکیده ای از اتفاقات خوب و بد گذشته مان هستیم و هر داستان در نهایت به جنگ (بیشتر…)
پروژه نزدیکی هنرمند و مخاطب در گالری صا Open studio Tahahamed studio Art Art (بیشتر…)