(بیشتر…)
لینک خبر: https://www.iribnews.ir/00EscE یک خشم سرگردان Pierre Riviere طاها حامد مجموعه « پیر ریویر » را یک سال پس از خواندن کتابی درباره ی زندگی این شخصیت به قلم میشل فوکو آغاز کرد. داستان درباره ی « پیر » پسری بیست ساله در سال 1835 میلادی است که در دهکده محل سکونتش در فرانسه طی اقدامی خوشنت بار مادر آبتسن ، برادر خردسال و خواهر نوجوان خود را با داس به طرز هولناکی به قتل رسید. یک ماه پس از دستگیری ، در اعترافات دادگاه خاطرات و دلایل خود را از ارتکاب این عمل توضیح داده است. این داستان بازتاب (بیشتر…)
Riviere Pierre – یک خشم سرگردان طه حامد مجموعه “پیر ریویر” را یکسال پس‌از خواندن کتابی درباره‌ی زندگی این شخصیت به‌قلم میشل فوکو آغاز کرد. داستان درباره‌ی پیر ریویر بیست ساله در سال 1835 میلادی است که در دهکده محل سکونتش در فرانسه طی اقدامی خشونت‌بار مادر آبستن، برادر خردسال و خواهر نوجوان خود را با داس به‌طرز هولناکی به‌قتل رساند. یک‌ماه پس‌از دستگیری، در اعترافات دادگاه خاطرات و دلیل خود را از ارتکاب این عمل توضیح داده‌ است. این داستان بازتاب تأثیر متقابل والدین و اجتماع بر فرزندان است که در نهایت، موجب بیماری‌های روانی و اختلال تشخیص در (بیشتر…)
نمایشگاه پییر ریویر در گالری ثالث تا تاریخ ١ شهریور ادامه دارد  (بیشتر…)